Rosa Sanchis Caudet

Rosa Sanchis Caudet és professora de català a l’IES Isabel de Villena de València, i des de fa més de vint anys imparteix educació afectivosexual a l’alumnat de Secundària i Batxillerat i cursos de formació per al professorat. És autora d’assajos sobre educació afectivosexual: Sexualidad y adolescencia (Rialla, 2005); Què tinc ací baix? (Bullent, 2005); Tot per amor? Una experiència educativa contra la violència a la dona (Premi de Pedagogia Rosa Sensat 2005 i Premi Melchor Botella de Renovació Pedagògica); Karicies.com (Premi Enric Soler i Godes 2010, d’Experiències pedagògiques a l’escola). També ha escrit dues novel·les per a adolescents: Abril no és un mes (Tàndem, 2008), que tracta la sexualitat adolescent i l’apoderament femení, i Primavera per a Palmer (Tàndem, 2008), que versa sobre la masculinitat i el bullying. Des de fa quasi una dècada treballa l’educació sexual a través del bloc Karícies karicies.blogspot.com, on incorpora textos i llenguatges propers a la cultura popular adolescent